Lühikoolitus Lapse sünd ja suhted

Kui paarisuhtest saab perekond läbi lapse sünni, toob see endaga kaasa palju uusi olukordi.

3-tunnisel koolitusel tutvustan teile psühholoogilisi muutusi seoses raseduse ja sünnitusega ning kuidas see mõjutab meie paarisuhet. Räägin sellest, kas ja kuidas on võimalik luua/hoida head ja tervet paarisuhet, kui pere kasvab/muutub. Teeme ka praktilisi harjutusi.

Seega julgustan osalema koos partneriga! Ikka turvalise teadliku läheduse nimel.

Läbiviija: Kairi Tozen-Pütsepp, raseduskriisinõustaja, Imago suhteterapeut, PREP paarisuhtekoolitaja.

Lühikoolitus toimub vastavalt tellimusele kas paarile või grupis (mitme paariga koos) Tallinna Raseduskriisikesksues Weizenbergi 6.

Hind paarile 55 eur.